Gazeta Wyborcza

Poland’s leading newpaper Gazeta Wyborcza about Hit Casino, showing the branding created by Extractdesign.

Next Post
Touristik Aktuell
Previous Post
Newsweek